Star King (360kpop)

Star King Ep 11 – SuJu T
Star King with DBSK
Star King Ep 13 + 14 Special 2007
Star King Ep 27
Star King Ep 62 [05.04.2008] {SS501,SNSD,Super Junior,…}
Star King Ep 113 {Super Junior, NichKhun}
Star King Ep 114 [25.04.09] {Super Junior, 2PM}
Star King Ep 115 [090509] {Super Junior}
Star King Ep 117{16.05.2009}(Super Junior, 2AM, 2PM, After School….)
Star King Ep 118 {Super Junior, 2PM, Solbi….} [30.05.2009]
Star King Ep 120 [13.06.2009] {SHINee, Super Junior, 2PM}
Star King Ep 128 { 2PM, 2AM, SuperJunior, FT Island, AfterSchool…}
Star King Ep 145 [19.12.2009] (SuJu, Shinee, 2AM, Kara, T-Ara, After School…)
Star King Ep 146 (26.12.2009) {Super Junior, SHINee, Kara, After School, Jo Kwon,…}
Star King Ep 152 (02-06-2010) {BEAST, SHINee, SNSD, 2AM, SJ….}
Star King Ep 154 {4Minute, T-Ara, Shinee, MBLAQ.. }
Star King Ep 161 [SNSD, SuJu, SHINee, U-Kiss, After School, MBLAQ, ZE:A]
Star King Ep 167 {SuJu , f(x) , 2PM , ZE:A …}
Star King Ep 168 {Super Junior, 2PM, Maya, After School, … }
Star King Ep 169 {SuJu,SNSD,SHINee,2PM,2AM,MBLAQ,BEAST,UKiss,ZEA,F( x)…}
Star King Ep 173 { Super Junior, F(x), 2PM, U-Kiss,…}
Star King Ep 174 { Super Junior, SHINee, MBLAQ, 2AM,…}
Star King Ep 175 { Super Junior, SHINee, f(x), Ukiss, Mblaq ….}
Star King Ep 181 Chuseok Special 18.09.2010 {SHINee, SJ, MBLAQ, MissA,Rainbow,UKiss…}
Star King Ep 183 {Super Junior, SHINee, MBLAQ, F(x) ect …}
Star King Ep 184 {Suju, SNSD, SHINee, 2AM, FT Island, MBLAQ, f(x), AS, miss A, etc}

2 thoughts on “Star King (360kpop)

  1. Ep 169.001 past là gì vậy? cho link mà không cho past vào làm sao ta? Mọi người ơi ai bit bảo mình vs thanks nhiu2…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s