We Got Married LeeTeuk SoRa Ep 6 vietsub

Để xem các video này xin hãy vào liên kết vimeo, Novamov: 1/2  2/2, GoContent: 1/2  2/2, Dailymotion: 1/2  2/2 (360kpop) dailymotion, dailymotion  mediafire 001  002  003torrent (kst.net.vn); dailymotion 1/3  2/3  3/3 (videotonghop). Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, các video cũng không do tôi đăng tải lên, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

2 thoughts on “We Got Married LeeTeuk SoRa Ep 6 vietsub

    • đúng là torrent ít người không ổn chút nào, show này từ lúc có đến khi link on torrent chưa đến 1000, có cái lợi nhưng cũng nhiều cái phiền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s