111231 We Got Married S3 Ep 115

Để xem các video này xin hãy vào liên kết dailymotion, videozer, videobb, tudou, tudou, tudou, tudou. Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

18 thoughts on “111231 We Got Married S3 Ep 115

    • sẽ lâu hơn bình thường, còn chừng nào mình ko quyết định đc, sớm nhất thường của bên kst, có sẽ cập nhật ngay thôi…

  1. có bản HD không cậu, dạo này mắt lên độ, nhìn cái này không thấy chữ luôn 😦

  2. hôm nay sử dụng phần mềm khác mà ko để ý đến mức ngốn tài nguyên của nó, nên vừa làm vừa tạo video cắt dẫn đến treo hệ thống => lỗi mất toàn bộ video phải làm lại nên hôm nay chỉ có đoạn cut nhỏ, video tudou, daily… sẽ chậm hơn nhưng trước 8h…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s