We Got Married LeeTeuk SoRa Ep 15 engsub

Để xem các video này xin hãy vào liên kết facebook: 1/3  2/3  3/3, dailymotion: 1/3  2/3  3/3. Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn! nguồn: kshownow

10 thoughts on “We Got Married LeeTeuk SoRa Ep 15 engsub

    • năm mới vui vẻ!
      khi nào có mình sẽ cập nhật sớm, còn khi nào thì mình ko thể trả lời đc, blog chỉ mang tính tổng hợp, ko trực tiếp tham gia quá trình làm sub…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s