Running Man Ep 78 vietsub

Để xem các video này xin hãy vào liên kết:
online: youtube, youtube, dailymotion
download:
Mirrorcreator: 001  002  003  004  005
MF: 001  002  003  004  005
m-HD:
torrentfsharehotfile
MF: 001  002  003  004  005  006  007
Sharevn: 001  002  003  004  005  006  007
Adrive: 001  002  003  004  005  006  007
Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, các video cũng không do tôi đăng tải lên, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn! nguồn: 360kpop

16 thoughts on “Running Man Ep 78 vietsub

  1. cái này hình như ko phải của 360kpop thôi chờ đến thứ 5 xem luôn 2 tập 😀

    • hoàn toàn phụ thuộc videotonghop, vẫn còn làm nên ko thể liên tục các part như 360kpop làm xong hết rồi mới upload…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s