120211 We Got Married WooJung Couple

MBC We Got Married 120211 toàn bộ thời gian phát lại Ep 1 của WooJung Couple nên sẽ không có TeukSo Couple Ep 17 và WooJung Couple Ep 41…
Để xem các video này xin hãy vào liên kết dailymotiontudoutudoutudou. Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

10 thoughts on “120211 We Got Married WooJung Couple

    • mình cũng ko rõ, chỉ có thông tin do đình công nên có thể ko đủ tập để phát sóng hoặc là phản ứng của của những thay đổi vừa qua vì với các show khác của MBC vẫn có ep mới phát sóng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s