Running Man Ep 81 vietsub

Để xem các video này xin hãy vào liên kết:
online: youtubedailymotion
download: SD: TorrentFshareHotFile, MF; HD: TorrentFshareHotFile, MF
Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, các video cũng không do tôi đăng tải lên, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn! nguồn: 360kpop

10 thoughts on “Running Man Ep 81 vietsub

  1. bản SD đc 3 người thì giờ 2 người tắt mất, giờ còn mình thì đang kéo 3 link chỉ đc 40kB/s cho bản SD này, mọi người cùng giữ seed, link on bên 360kpop sớm có còn dow chịu khó giữ chút…

  2. thanks comrang nhiều nha, cùng giữ seed nào. Hóng ep này từ qua tới giờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s