1 Night 2 Days Ep 241 engsub

Để xem các video này xin hãy vào liên kết dailymotion: part1 part2 part3 part4 part5 part6. Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

3 thoughts on “1 Night 2 Days Ep 241 engsub

  1. SORRY AGAIN…CAN’T WATCH ANYTHING ON DM…SEEMS TO HAVE ISSUES…COULD YOU TO UPLOAD ON TUDOU.COM OR OTHER: YT, FACE BOOK OR TWITTER?
    pLEASE, HELP!

  2. WHAT AM I SUPPOSED TO DO TO WATCH THIS VIDEO??? I CANNOT SEE WHERE CLICK!!! CANNOT SEE THE SENSITIVE CASE OR LINK?! pLEASE, HELP!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s