120303 We Got Married WooJung Couple Ep 41

Để xem các video này xin hãy vào liên kết dailymotion, tudou, tudoutudoutudouCUT => WGM S3 Ep 120. Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

15 thoughts on “120303 We Got Married WooJung Couple Ep 41

    • Chút nữa mình phải đi nên để bản này với link torrent lên trước, bản đẹp thì thường 1h sau sẽ có nhưng hôm nay ko nguồi đc nên sẽ muộn hơn chút nhưng sẽ trước 8h tối thôi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s