120310 We Got Married Season 3 Ep 121

MBC We Got Married 120310 toàn bộ thời gian phát sóng là TeukSo Couple Ep 18 nên tuần này sẽ không có WooJung Couple Ep 42…
Để xem các video này xin hãy vào liên kết:
online: dailymotion, tudoutudoutudoutudoutudoutudoutudoutudoutudoudailymotion 240p   => Preview WGM Ep122
download: torrent: 450p, 450p720p, 720p
Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s