120317 Invincible Youth Season 2 Ep 15

Để xem các video này xin hãy vào liên kết twitviddailymotiontudoutudou, tudou. Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

4 thoughts on “120317 Invincible Youth Season 2 Ep 15

    • blog chỉ mang tính tổng hợp vì vậy vui lòng ko yêu cầu sub, mọi ST đều làm việc trên tinh thần tự nguyện vì vậy mọi đòi hỏi đều ko có giá trị… vui vẻ xem show và nếu ko quá khó khăn thì sang sones-vn comment vài dòng khích lệ ST nha bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s