We Got Married Woojung Couple Ep 43 vietsub

Để xem các video này xin hãy vào liên kết:
>>kites.vn: Cyworld: 1/2 2/2, torrent, MF: 001 002bayfilespeeje
>>t-aravn.net: Dailymotion, CyworldDailymotionMegashare, MF: 001  002
Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, các video cũng không do tôi đăng tải lên, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

7 thoughts on “We Got Married Woojung Couple Ep 43 vietsub

  1. com rang oai cho minh hoi. tuan nay thong bao ngung chieu WGM nhung sao lai co preview cho tap sau???? hay la tuan nay van chieu phai khong com rang???

    • sau 31/3 tức là tuần tiếp theo sẽ ngưng phát sóng đó bạn, tuần này ko có gì thay đổi thì vẫn phát sóng bình thường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s