120414 Invincible Youth Season 2 Ep 19

Để xem các video này xin hãy vào liên kết:
online: twitvid, dailymotion, tudoutudou tudou, tudou, tudou
download: torrent 450p 450p 450p 720p
Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

4 thoughts on “120414 Invincible Youth Season 2 Ep 19

  1. Engsub đang ra, chắc Vietsub phải 2-3 ngày nữa. Ep 19 kể từ khi có Shin Young thấy hấp dẫn và vui hẳn mặc dù chỉ còn lại G6 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s