1 Night 2 Day Season 2 Ep 2 vietsub

Để xem các video này xin hãy vào liên kết:
>>kites.vn
online: daily, Cyworld: 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6
download: SD: torrentpeeje
HD: torrentpeeje, fshare
>>360kpop
online: daily: 1/2 2/2
download: JumboFilesMF
Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, các video cũng không do tôi đăng tải lên, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để rễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

3 thoughts on “1 Night 2 Day Season 2 Ep 2 vietsub

  1. ban oi link torrent minh xem ko dc, ban co the tai len link daily dc ko ban. cam on ban nhieu lam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s