120526 Invincible Youth Season 2 Ep 25

Để xem các video này xin hãy vào liên kết:
online: youtube, twitvid, youku, youkusohu, tudou, daily: 1/2 2/2, daily: 1/4 2/4 3/4 4/4
download: torrent 352p 360p 360p 540p 720p 720p 720p 1080i 1080i
Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

2 thoughts on “120526 Invincible Youth Season 2 Ep 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s