Blog dừng hoạt động…

Thời gian qua blog tạm dừng hoạt động mà không có thông báo trước do thời gian không cho phép, đến nay mọi việc đã ổn nhưng thực sự thời gian theo dõi show cũng ít đi nên việc tiếp tục cập nhật show rất khó khăn cũng như hiện tại có không ít các trang cập nhật show thường xuyên nên xin được thông báo blog sẽ dừng hoạt động và chỉ tồn tại như 1 nơi tham khảo… Xin cảm ơn về sự ủng hộ trong thời gian qua, chúc vui vẻ…