11 thoughts on “Korean TV Live

  1. bạn ơi cái giờ chiếu trên này là theo giờ VN hay bên đó hả bạn, nếu theo giờ bên đấy thì lệch mình bao nhiêu vậy? ^^

  2. ban oi minh da cai ho tro window mrdia player roi nhung ko the xem online MBC dk la sao

    • bạn có thể thử các link khác, nếu tất cả ko đc thì ở 1 số máy cần nâng câp (thực là thay thế wm sẵn có trên máy bạn với những vấn đề, còn giải quyết vấn đề tìm sẽ có nhưng mất thời gian “stream mms”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s