Family Outing Season 2 vietsub Ep1-17

Link Zing.vn

Để xem các video này xin hãy vào liên kết youtube. Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, các video cũng không do tôi đăng tải lên, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để rễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

>>360kpop
Family Outing Season 2 – Ep 1 {Start a New Family}
Family Outing Season 2 – Ep 2
Family Outing Season 2 – Ep 3 {Taecyeon, Yoona, Jo Kwon,…}
Family Outing Season 2 – Ep 8 {Heechul, Taecyeon, Jo Kwon, Tiffany, YoonA..}
Family Outing Season 2 – Ep 9 {Heechul, Taecyeon, Jo Kwon, Tiffany, YoonA..}
Family Outing Season 2 – Ep 10 {Yoon Ah, Taek Yeon, Jo Kwon,…}
Family Outing Season 2 – Ep 12 {Wonder Girls, Hee Chul, YoonA…}
Family Outing Season 2 – Ep 13 {Wonder Girls, Hee Chul, YoonA…}
Family Outing Season 2 – Ep 14 {Ga In, Nicole}
Family Outing Season 2 – Ep 15 {Nicole, Gain}

Family Outing Season 2 Ep  1 DailyMotion: 1  2  3  4  5  6  7  8
Family Outing Season 2 Ep  2 DailyMotion: 1  2 3  4  5  6  7  8
Family Outing Season 2 Ep 3 DailyMotion: 1 2 3 4 5 6 7
;0Family Outing Season 2 Ep 4 videosoha: 1 2 3 4 5 6 7 8
Family Outing Season 2 Ep 5 videosoha: 1 2 3 4 5 6 7 8
Family Outing Season 2 Ep 6 
Family Outing Season 2 Ep 7
Family Outing Season 2 Ep 8 DailyMotion: 1 2 3 4 5 6
Family Outing Season 2 Ep 9 DailyMotion: 1 2 3 4 5 6 
Family Outing Season 2 Ep 10 DailyMotion: 1 2 3
Family Outing Season 2 Ep 11 Youtube 
Family Outing Season 2 Ep 12 DailyMotion: 1 2 3 4 5 6
Family Outing Season 2 Ep 13 DailyMotion: 1 2 3 4 5 6
Family Outing Season 2 Ep 14 DailyMotion: 1 2 3 4
Family Outing Season 2 Ep 15 DailyMotion: 1 2 3 4 5 
Family Outing Season 2 Ep 16
Family Outing Season 2 Ep 17

4 thoughts on “Family Outing Season 2 vietsub Ep1-17

  1. AD ơi. Sao không có Family outing season 2 các ep tiếp theo. Làm các ep tiếp theo đi AD

    • mình nhớ là ep 17 show bị hủy, mà bản thân lúc đó s2 này làm có vậy thì giờ khó có ai làm lại để thêm nữa bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s